Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę cookies

Więcej Rozumiem
A A A

Refundacja środków pomocniczych. Korzystaj ze swoich praw.

Wielokrotnie i z różnych źródeł docierają do nas opowieści ludzi, którzy swoje skromne zasoby finansowe wydają na leczenie siebie i bliskich. Choć mówi się o tym najczęściej w kontekście zakupu lekarstw, leczenia specjalistycznego, w tym hospitalizacji, nie należy pomijać innych środków pomocniczych, niezbędnych do prowadzenia godnego życia.

Przykry wniosek nasuwa się sam. Pomimo wielu przepracowanych lat, otrzymane świadczenia emerytalne i rentowe nie gwarantują zabezpieczenia wszystkich sfer życia – w tym najważniejszej. Zdrowia.

Jak pomóc sobie w trudnej sytuacji? Czy istnieją sposoby inne niż pożyczka od rodziny, bądź instytucji finansowych? Oczywiście! Korzystajmy ze swoich praw.

 

Jednym z nich jest prawo do korzystania z refundacji kosztów wykupu środków pomocniczych i artykułów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi, którą zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czym jest refundacja?

Refundację (łac. refundere – oddać) należy rozumieć jako zwrot części lub całości kosztów środków pomocniczych (pieluchomajtki, wkłady anatomiczne, cewniki, worki stomijne, soczewki, epiprotezy, materacy i poduszki przeciwodleżynowe i inne) lub artykułów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi (wózek inwalidzki, kule, balkoniki, sznurówki lędźwiowo – krzyżowe, ortezy, protezy kończyn i inne).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139 poz. 1141), refundacja środków pomocniczych jest świadczeniem finansowanym ze środków publicznych.

Pamiętajmy więc, że refundacja jest świadczeniem należnym i nie można traktować jej jako formy zapomogi.

 

W jaki sposób uzyskać refundację środków pomocniczych lub artykułów medycznych?

Najlepiej posłużyć się przykładem. Wyobraźmy sobie sytuację, w której bliska nam osoba potrzebuje wózka inwalidzkiego, co jest wynikiem postępującej choroby lub zdarzenia losowego. Najprostszy model wózka inwalidzkiego ręcznego kosztuje w sklepie medycznym około 800 zł. Możemy zatem zakupić wózek, płacąc za niego pełną kwotę z własnych środków. Możemy też skorzystać z refundacji NFZ.

Limit refundacyjny wózka inwalidzkiego ręcznego wynosi 800 zł i sprzęt taki może być wydany bezpłatnie raz na pięć lat. Jak to rozumieć?

Jeżeli cena wózka w sklepie jest niższa lub równa kwocie refundacyjnej (800 zł), wtedy nie musimy dopłacać do zakupu z własnych środków. Otrzymujemy go za darmo! Co więcej, jeśli od momentu otrzymania wózka upłynie pięć lat, to niezależnie od tego czy sprzęt jest sprawny, czy nie – należy nam się nowy sprzęt. Warto o tym pamiętać, gdyż często widuje się na ulicach osoby, korzystające z wózków starych, uszkodzonych i nie nadających się do użytkowania.

Co ważne, nie jesteśmy zobligowani do zakupu wózka w kwocie refundacyjnej lub niższej. Jeśli uważamy, że lepszy będzie model kosztujący 1000 zł, to również korzystamy ze świadczenia refundacyjnego, dopłacając wtedy różnicę pomiędzy rzeczywistą wartością sprzętu, a kwotą refundacyjną. W tym przypadku – 200 zł.

Niektóre produkty ortopedyczne i środki pomocnicze wymagają dopłaty ze strony pacjenta realizującego zlecenie refundacyjne. Przykładem takiego sprzętu jest materac przeciwodleżynowy.

Limit refundacyjny materaca wynosi 550 zł. Jednak refundacja obejmuje nie 100%, a 70% wartości produktu. W związku z tym, pacjent zobowiązany jest do pokrycia pozostałych 30% wartości artykułu. Jeśli zatem materac kosztuje w sklepie 400 zł – pacjent dopłaca 30%, czyli 120 zł. Pozostała kwota 280 zł jest refundowana. Jednak w sytuacji, kiedy materac kosztowałby 600 zł, pacjent poza wpłatą 30%, dopłaca różnicę do kwoty refundacyjnej.

(30% z 600 zł to 180 zł. Różnica wartości rzeczywistej i kwoty refundacyjnej:

600 zł – 550 zł = 50 zł. Zatem pacjent dopłaca 230 zł).

Kilka słów o formalnościach.

Aby móc skorzystać ze świadczenia refundacyjnego, musimy w pierwszej kolejności udać się do lekarza, który wypisze zlecenia na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze. W przypadku zlecenia na wózek inwalidzki i inne przedmioty ortopedyczne, lekarzem właściwym do wystawienia takiego zlecenia jest lekarz specjalista – ortopeda lub neurolog. W niektórych przypadkach, zlecenie może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu.

Z prawidłowo wypełnionym drukiem zlecenia, należy udać się do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania oddziału NFZ. Tam zlecenie zostaje potwierdzone i nabiera mocy ważności. Z potwierdzonym zleceniem wystarczy następnie udać się do sklepu medycznego aby zrealizować zakup refundacyjny.

Odbiór sprzętu refundowanego musi być, zgodnie z przepisami, poświadczony własnoręcznym podpisem osoby, na którą wystawiono zlecenie. W sytuacji, kiedy taka osoba nie jest w stanie odebrać sprzętu osobiście, wymagane jest upoważnienie osoby trzeciej (np. członek rodziny, opiekun) do realizacji zlecenia. Warto pamiętać, aby jako osoba upoważniona, posiadać legitymację ubezpieczeniową oraz nr PESEL osoby upoważniającej. Będzie to pomocne w załatwieniu formalności w NFZ.

Innym, wartym omówienia przykładem zleceń refundacyjnych, są zlecenia na środki pomocnicze wydawane w cyklu miesięcznym, np. pieluchomajtki. Aby otrzymać refundację kosztu zakupu pieluchomajtek, należy posiadać zlecenie od lekarza specjalisty, np. urologa. Po potwierdzeniu takiego zlecenia w NFZ, otrzymuje się kartę zaopatrzenia comiesięcznego. Karta wydawana jest na 12 miesięcy. Posiadacz karty zaopatrzenia nie jest zobowiązany do każdorazowego potwierdzania zlecenia w NFZ. Z każdym kolejnym zleceniem oraz kartą zaopatrzenia udajemy się bezpośrednio do puntu wydawania środków pomocniczych (właściwy sklep medyczny lub apteka).

Limit refundacyjny pieluchomajtek wynosi 90 zł w cyklu miesięcznym. Dopłata pacjenta wynosi 30%. W niektórych przypadkach (np. choroba nowotworowa) środki w limicie 77 zł refundowane są w 100%. Warto pamiętać, że zlecenie na pieluchomajtki ważne jest do końca miesiąca, na który zostało wystawione, nie dłużej jednak niż 30 dni.

Choć z pozoru omawiane formalności mogą wydawać się skomplikowane, nie należy obawiać się korzystania z przysługujących nam praw i świadczeń. Jeżeli mamy wątpliwości odnośnie czynności, które należy wykonać ubiegając się o świadczenie refundacyjne, można zwrócić się o pomoc do odpowiednich urzędników NFZ lub pracowników sklepów medycznych, realizujących wnioski refundacyjne.

Pamiętajmy! Korzystanie z przysługujących nam praw i świadczeń nie jest oznaką słabości, lecz mądrości i odpowiedzialności.

—————————————————-

Autor: Jarosław Nowicki

 

Dowiedz się, jak w praktyce skorzystać z refundacji środków pomocniczych do nietrzymania moczu/kału i jakie są ustawowo wyznaczone limity, klikając tutaj.

Poleć znajomym