Instrukcja dla użytkowników Portalu Świadczeniodawcy

 

KROK 1 – WERYFIKACJA GODZIN PRACY APTEKI

1. W celu weryfikacji godzin pracy apteki należy wejść w MOJE PEŁNE DANE -> STRUKTURA ORGANIZACYJNA

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA (są dwa sposoby wejścia w komórki):

A) znajdź - komórki (dolny prawy róg) - znajdz - szczegóły (dolny prawy róg)

B) KOMÓRKI ORGANIZACYJNE (druga zakładka) - znajdź - szczegóły.

3. W komórce organizacyjnej należy wejść w zakładkę -> DOSTĘPNOŚĆ.

A) Jeśli rozpisane godziny pracy są zgodne z godzinami otwarcia apteki, można przejść do kolejnej zakładki -> PERSONEL, w celu aktualizacji personelu.

B) Jeśli godziny pracy nie pokrywają się z aktualnym harmonogramem pracy apteki, należy kliknąć opcję ODBLOKUJ EDYCJĘ, w celu aktualizacji harmonogramu.

Aktualizację harmonogramu można wykonać na dwa sposoby:

A) należy kliknąć przycisk -> EDYTUJ oraz w polu Data do: wpisać datę wygaśnięcia obecnego harmonogramu. Po wprowadzeniu daty należy kliknąć przycisk ZAPISZ.

Po zamknięciu nieaktualnego harmonogramu kolejnym krokiem jest otworzenie nowego harmonogramu poprzez przycisk -> Nowy okres dostępności.

W tym polu należy wskazać:

Po wprowadzeniu godzin pracy apteki należy kliknąć ZAPISZ, a następnie ZABLOKUJ EDYCJĘ.

B) Przy dotychczasowym harmonogramie należy kliknąć PODZIEL. Pojawi się okno, w którym należy podać datę, z jaką zmienia się harmonogram pracy apteki.

W nowym przedziale czasowym należy wprowadzić nowe godziny pracy apteki oraz na koniec zablokować edycję.

KROK 2 – WERYFIKACJA PERSONELU

2.1. DODAWANIE OSOBY PERSONELU DO APTEKI

1. W celu dodania nowej osoby do personelu apteki należy wejść w zakładkę MOJE PEŁNE DANE (Portal potencjału), a następnie PERSONEL

2. W zakładce PERSONEL kliknąć -> Dodaj personel, a następnie wyszukać osobę poprzez wpisanie PESELU oraz kliknięcie ZNAJDŹ.

3. Po przekierowaniu do następnego okna należy uzupełnić:

a. Dane podstawowe: imię, nazwisko, datę początku zatrudnienia, zatrudnienie bezterminowe oraz tygodniowy czas pracy, po wprowadzeniu danych klikamy ZAPISZ

b. Grupy zawodowe: grupy zawodowe, specjalność, nr dyplomu

c. Wykształcenie: kliknięcie funkcji Dodaj Wykształcenie rozwija słownik, z którego należy wybrać odpowiednie wykształcenie


4. Po uzupełnieniu danych personelu następnym krokiem jest dodanie nowego personelu w komórkach organizacyjnych. 

W tym celu należy powrócić na ekran główny Portalu Potencjału i wejść w zakładkę STRUKTURA ŚWIADCZENIODAWCY

a. W Strukturze świadczeniodawcy należy wejść w Komórki organizacyjne, a następnie wyszukać komórkę organizacyjną i wejść w SZCZEGÓŁY:

b. W komórkach organizacyjnych należy wejść w Dostępny personel oraz kliknąć na przycisk DODAJ ZATRUDNIENIE PERSONELU

c. Wprowadzając nowy personel należy wpisać:

  • Kod stanowiska: 0016

  • Datę rozpoczęcia zatrudnienia: data zatrudnienia personelu w aptece

  • Datę zakończenia zatrudnienia: pole pozostawiamy puste w przypadku bezterminowego zatrudnienia, w przypadku terminowego podajemy konkretną datę końca umowy

  • Zaznaczyć pole „Posiada harmonogram w miejscu pracy”

  • Dostępność personelu: należy rozpisać godziny pracy personelu w systemie tygodniowym


2.2 EDYCJA PERSONELU UPRAWNIONEGO DO WYDAWANIA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

W celu edycji harmonogramu personelu, lub zakończenia współpracy w ramach wydawania środków pomocniczych należy wejść w zakładkę 

Portal Potencjału -> STRUKTURA ŚWIADCZENIODAWCY -> KOMÓRKI ORGANIZACYJNE. W Komórkach organizacyjnych należy wyszukać odpowiednią komórkę 

(komórka pokaże się na dole strony) i kliknąć w SZCZEGÓŁY, a następnie DOSTĘPNY PERSONEL. W tym miejscu można:

a) edytować harmonogram pracy pracownika (poprzez zakończenie istniejącego harmonogramu i otworzenie nowego) – zakładka Szczegóły i na dole strony EDYTUJ

Poprzez funkcję EDYTUJ można otworzyć nowy harmonogram pracy, a następnie klikając ponownie EDYTUJ można edytować godziny pracy personelu w systemie tygodniowym. 

Jeśli godziny pracy zmieniają się w każdym dniu, najszybciej jest odznaczyć znacznik „posiada harmonogram w miejscu pracy”, oraz ponownie go zaznaczyć i rozpisać godziny pracy. 

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć ZAPISZ.

b) zakończyć zatrudnienie – w tym celu należy zaznaczyć osobę, której kończymy zatrudnienie i kliknąć opcję Zakończ zatrudnienie w dniu. Po wskazaniu daty, z jaką ma być zakończona 

współpraca, należy kliknąć opcję ZAPISZ.

KROK 3 – AKTUALIZACJA UMOWY

Po wprowadzeniu weryfikacji harmonogramu apteki i personelu uprawnionego do wydawania środków pomocniczych należy zaktualizować umowę. Jest to bardzo ważny krok! 

W celu aktualizacji umowy należy wejść w zakładkę: UMOWY PODWYKONAWSTWA, a następnie:

3.1. Należy wyszukać interesującą nas umowę oraz kliknąć Uaktualnij dane przy wskazanej umowie.

3.2. Po aktualizacji danych umowy pojawi się pole, w którym należy wpisać datę aktualizacji, oraz zatwierdzić kliknięciem OK.

3.3. Jeśli przy umowie pojawi się status zakończona oznacza to, że proces wprowadzenia nowej osoby zakończył się powodzeniem. Ostatnią NIEZBĘDNĄ czynnością jest 

POINFORMOWANIE TZMO SA o wprowadzonych zmianach.

3.4. Może pojawić się sytuacja, że nie można aktualizować umowy gdyż "istnieje aktualne żądanie" - wtedy trzeba odhaczyć ptaszka w druga stronę przy "stan procesów dotyczących umów

nacisnąć "wyczyść zakończone" i ponownie aktualizować dane w umowie.

UWAGA! ZGODNIE Z UMOWĄ O WSZYSTKICH ZMIANACH WPROWADZANYCH NA PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY (DODANIE PRACOWNIKA, EDYCJA DANYCH PERSONELU, 

EDYCJA HARMONOGRAMU, ROZWIĄZANIE ZATRUDNIENIA Z PERSONELEM) NALEŻY POINFORMOWAĆ TZMO SA NA 2 DNI ROBOCZE PRZED ICH WPROWADZENIEM.


przejdź do sklepu

Oficjalny sklep marki Seni

przejdź do sklepu
przejdź do sklepu

Projekt fundacji TZMO
Razem Zmieniamy Świat

dowiedz się więcej

Korzystamy z danych lub plików cookies w Twojej przeglądarce, w celu personalizacji i poprawy wygody korzystania z naszej strony, analizy aktywności na stronie co pomaga wspierać nasze działania marketingowe i sprzedażowe, wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o informacje na temat Twoich zainteresowań (obejmujące Twoją aktywność na naszej stronie lub w innych witrynach) oraz Twojej lokalizacji. Kliknij "Wyrażam zgodę i przechodzę do strony", żeby zaakceptować politykę wykorzystywania wszystkich plików cookies i podobnych technologii zgodnie z ustawieniami opisanymi w Polityce plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony. Jeśli nie chcesz akceptować polityki wykorzystywania wszystkich plików cookies i wolisz zmienić swoje preferencje w tym zakresie, kliknij "Ustawienia plików cookies"

Wyrażam zgodę Polityka cookies