Oświadczenie o przystąpieniu do programu testowania wyrobów Seni


Wyrażam wolę przystąpienia do prowadzonego przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. programu testowania i opiniowania wyrobów marki Seni, w szczególności wyrobów chłonnych i specjalistycznych preparatów pielęgnacyjnych dla osób z inkontynencją, których wytwórcą są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. W związku z powyższym:

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (zwane dalej TZMO S.A.), podanych przeze mnie danych osobowych (w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail),

2) przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że:
- administratorem ww. danych osobowych będą Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, 
- celem przetwarzania ww. danych osobowych będzie umożliwienie mojego udziału w programie testowania i opiniowania wyrobów marki Seni, a odbiorcami danych będą pracownicy lub współpracownicy TZMO S.A. wykonujący czynności związane z funkcjonowaniem tego programu,
- mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne,

3) wyrażam zgodę na dostarczanie mi bezpłatnych materiałów informacyjnych o wyrobach marki Seni (w tym pocztą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail) i bezpłatnych próbek wyrobów marki Seni,

4) wyrażam wolę testowania i opiniowania otrzymanych próbek wyrobów marki Seni oraz dostarczania swoich uwag i opinii do TZMO S.A. (zalecana forma uwag i opinii oraz zalecany sposób ich dostarczania do TZMO S.A. są opisane na stronie www.seni.pl),

5) przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że mój udział w programie testowania i opiniowania wyrobów marki Seni jest bezpłatny, tzn. w związku z moim udziałem w tym programie nie przysługują mi roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, zwrot wydatków lub inne podobne świadczenia,

6) przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że mój udział w programie testowania i opiniowania wyrobów marki Seni jest dobrowolny, nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami wobec TZMO S.A. i w każdej chwili mogę z niego zrezygnować informując o tym TZMO S.A. (pisemnie na adres: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Biuro Zarządzania Marką Seni, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń; bądź e-mailem na adres: seniandyou@tzmo.com.pl); taka rezygnacja będzie równoznaczna z odwołaniem wszystkich moich zgód wyrażonych powyżej;

7) jeżeli moje opinie dotyczące wyrobów marki Seni, dostarczone TZMO S.A., będą stanowiły utwór w rozumieniu prawa autorskiego, oświadczam, że jestem jedynym autorem tych opinii i udzielam TZMO S.A. nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony, uprawniającej TZMO S.A. do korzystania z tych opinii lub wybranych przez TZMO S.A. fragmentów opinii w następujących sposób:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wprowadzanie do pamięci komputera, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- w zakresie obrotu egzemplarzami, na których opinie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy,
- w zakresie rozpowszechniania opinii w sposób inny niż określony wyżej - publiczne udostępnianie opinii (bez danych pozwalających na identyfikację autora opinii) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych lub na materiałach reklamowych,
- inne wykorzystanie do celów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych;
a ponadto zezwalam TZMO S.A. na dokonywanie opracowań opinii oraz na korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie nimi na ww. polach eksploatacji, jak również na korzystanie z opinii oraz z opracowań opinii i rozporządzanie nimi na ww. polach eksploatacji – bez oznaczania autorstwa;

8) przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że TZMO S.A. mogą w każdej chwili zakończyć program testowania i opiniowania wyrobów marki Seni, informując o tym na stronie www.seni.pl.

przejdź do sklepu

Oficjalny sklep marki Seni

przejdź do sklepu
przejdź do sklepu

Projekt fundacji TZMO
Razem Zmieniamy Świat

dowiedz się więcej

Korzystamy z danych lub plików cookies w Twojej przeglądarce, w celu personalizacji i poprawy wygody korzystania z naszej strony, analizy aktywności na stronie co pomaga wspierać nasze działania marketingowe i sprzedażowe, wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o informacje na temat Twoich zainteresowań (obejmujące Twoją aktywność na naszej stronie lub w innych witrynach) oraz Twojej lokalizacji. Kliknij "Wyrażam zgodę i przechodzę do strony", żeby zaakceptować politykę wykorzystywania wszystkich plików cookies i podobnych technologii zgodnie z ustawieniami opisanymi w Polityce plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony. Jeśli nie chcesz akceptować polityki wykorzystywania wszystkich plików cookies i wolisz zmienić swoje preferencje w tym zakresie, kliknij "Ustawienia plików cookies"

Wyrażam zgodę Polityka cookies