Regulamin ankiety Seni Lady 2022

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Konkurs „Badanie opinii Klientów o produktach Seni Lady” (dalej „Konkurs”) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Organizatorem Konkursu są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, adres: Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000011286, dla której Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8790166790, REGON: 870514656, BDO: 000013635, o kapitale zakładowym w kwocie 2 640 000,00 zł wpłaconym (dalej „Organizator”) wraz z Fundacją “Razem Zmieniamy Świat (dalej ,,Partner”).

5. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

6. Definicje:

Regulamin - niniejszy Regulamin;

Konkurs - ankieta konkursowa z nagrodą „Badanie opinii Klientów o produktach Seni Lady”;

Ankieta - ankieta konkursowa z nagrodą wysłana do osób, które uprzednio zamówiły próbkę Seni Lady oraz potwierdziły chęć otrzymywania ofert specjalnych i materiałów edukacyjnych na temat nietrzymania moczu, której wypełnienie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie;

Organizator - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.;

Uczestnik - osoba fizyczna, która odpowie na pytania zawarte w Ankiecie otrzymanej od Organizatora;

Zwycięzcy - osoby nagrodzone;

Nagroda - 100 nagród w postaci miesięcznego zapasu wybranej chłonności wkładek Seni Lady (10 opakowań);

Komisja - komisja złożona z trzech pracowników Organizatora.

2. PRZEBIEG KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Celem Konkursu jest zebranie informacji na temat używanych przez kobiety produktów na nietrzymanie moczu.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie Ankiety wysłanej w mailu do osób, które uprzednio zamówiły próbkę Seni Lady oraz potwierdziły chęć otrzymywania ofert specjalnych i materiałów edukacyjnych na temat nietrzymania moczu, w tym udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe ,,Dlaczego warto używać wkładek urologicznych/majtek chłonnych przy nietrzymaniu moczu?”

3. Odpowiadając na otwarte pytanie konkursowe Uczestnik potwierdza, że treść odpowiedzi jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu wypełnienia ankiety ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie.

4. Uczestnictwo w Konkursu jest nieodpłatne.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.

6. Czas na wypełnienie Ankiety trwa od dnia 20.06.2022 do dnia 10.07.2022

7. Wypełniający Ankietę wyrażają zgodę na opublikowanie przez Organizatora swoich odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz ze swoim imieniem na stronach i portalach społecznościowych oraz w innych materiałach.

8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. NAGRODY

1. 100 nagród w postaci miesięcznego zapasu wybranej chłonności wkładek Seni Lady (10 opakowań).

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. W ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu Komisja wybierze 100 najciekawszych jej zdaniem odpowiedzi Uczestników na pytanie: ,,Dlaczego warto używać wkładek urologicznych/majtek chłonnych przy nietrzymaniu moczu?”, za które wybrani Uczestnicy otrzymają Nagrodę.

2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach realizacji Nagrody poprzez wiadomość e-mail w ciągu 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

przejdź do sklepu

Oficjalny sklep marki Seni

przejdź do sklepu
przejdź do sklepu

Projekt fundacji TZMO
Razem Zmieniamy Świat

dowiedz się więcej

Ta strona korzysta z plików cookie

Korzystamy z danych lub plików cookies w Twojej przeglądarce, w celu personalizacji i poprawy wygody korzystania z naszej strony, analizy aktywności na stronie co pomaga wspierać nasze działania marketingowe i sprzedażowe, wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o informacje na temat Twoich zainteresowań (obejmujące Twoją aktywność na naszej stronie lub w innych witrynach) oraz Twojej lokalizacji. Poniżej możesz zmienić ustawienia przeglądarki, by blokować niektóre lub wszystkie pliki cookie.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu TZMO SA z siedzibą pod adresem ul. Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Domena Typ Czas trwania
_fbp .seni.pl Advertisement 3 months
smvr .seni.pl Analytics 10 years
smuuid .seni.pl Analytics 10 years
_ga .seni.pl Analytics 2 years
_gid .seni.pl Analytics 1 day
_gat_gtag_UA_17582194_1 .seni.pl Analytics 1 minute
_gat_UA-17582194-1 .seni.pl Analytics 1 minute
_smvs .seni.pl Analytics 1 day
_hjFirstSeen .seni.pl Analytics 30 minutes
_hjIncludedInSessionSample seni.pl Analytics 2 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress .seni.pl Analytics 30 minutes
smg salesmanago.pl Analytics 10 years
symfony seni.pl Other 2 hours
_hjSessionUser_2724099 .seni.pl Analytics 1 year
_hjSession_2724099 .seni.pl Analytics 30 minutes
SERVERID app3.salesmanago.pl Performance session

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zapisz wybór Zatwierdź wszystko