Czym jest Refundacja?

data publikacji: 10.01.2022

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

W przypadku osób dotkniętych nietrzymaniem moczu związanym z chorobą nowotworową, niepełnosprawnością umysłową, chorobą układu nerwowego, wadą rozwojową, dolegliwością osób z pęcherzem neurogennym lub zaburzeniami funkcjonowania zwieraczy*, zgodnie z obowiązującym od dnia 3 marca 2018 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18.01.2018r. i jego aktualizacją z dnia 27.08.2021r. refundacją objęte są następujące grupy środków pomocniczych:

W ramach wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie mogą Państwo również otrzymać:

Szczegółowa lista jednostek chorobowych, przy których przysługuje refundacja znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 maja 2017r. oraz z dn. 27.08.2021r.

Jak skorzystać z refundacji?

W celu skorzystania z refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenia należy przejść dwa główne kroki:

Krok I – Odwiedź lekarza lub skorzystaj z teleporady

Lekarz wystawi Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pośrednictwem systemu NFZ e-ZWM, który automatycznie potwierdzi uprawnienia pacjenta.

Świadczeniobiorcy, którzy nie mają możliwości udać się do lekarza na wizytę w celu otrzymania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, mogą otrzymać zlecenie w ramach teleporady - na podstawie rozmowy telefonicznej z pacjentem lekarz wystawia zlecenie, pacjent otrzyma drogą elektroniczną numer zlecenia. Na podstawie numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta apteka lub sklep medyczny może zrealizować zlecenie na zaopatrzenie.

Osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (środki pomocnicze):

Tylko w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia pacjent musi zgłosić się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

Krok II – Odbierz refundowany środek pomocniczy

Refundowane środki pomocnicze można odebrać w aptece lub sklepie medycznym. Apteka / sklep medyczny realizuje zlecenie  i potwierdza odbiór środka pomocniczego również w systemie NFZ e-ZWM. Osobie odbierającej środki pomocnicze realizator przedstawia do podpisu potwierdzenie odbioru produktów, które pozostaje u realizatora.

Zasady refundacji

Kwoty refundacji i ilości środków pomocniczych, za zakup których przysługuje zwrot kosztów, regulowane są ustawowo i podlegają ograniczeniom. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1691) obecnie obowiązują poniższe limity refundacji:

  1. Pieluchomajtki / Majtki chłonne / Pieluchy anatomiczne – limit refundacji wynosi 1,70 zł za sztukę (zarówno dla kodu P.100, jak i dla P.101 70% dopłaty NFZ do limitu)
  2. Wkłady anatomiczne / Podkłady – limit refundacji wynosi 1,00 zł za sztukę (zarówno dla kodu P.100, jak i dla P.101 70% dopłaty NFZ do limitu)

Osoby z uprawnieniami dodatkowymi (OR, IW,IB) mają prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu:

Dzieci objęte ustawą „Za życiem” (47DN):

Na podstawie ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz.1860 z 2016 r.) pacjentowi na podstawie zaświadczenia lekarza (wzór poniżej) oraz na zlecenie osoby uprawnionej, przysługują wyroby medyczne do wysokości limitu, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. Ponadto o ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie decyduje każdorazowolekarz wystawiający zlecenie na zaopatrzenie. Dokument potwierdzający uprawnienia: Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (47ZN / 47ZND): Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do wyrobów medycznych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061, z późn. zm.) do wysokości limitu finansowania,według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania. Ponadto o ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby decyduje każdorazowo lekarz wystawiający zlecenie na zaopatrzenie.

Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez:

Za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:

Legitymacje

Legitymacje wydane w różnym czasie, nie zawsze zawierają określenie będące podstawą do korzystania z omawianego uprawnienia, lub też będą zawierały, ale nie będzie możliwe ich odczytanie z uwagi na zakodowanie pod postacią QR kodu.

Ważne jest, że stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu.

Jeżeli osoby chcące korzystać z uprawnienia przysługującego osobom uznanym za niepełnosprawnego znacznym stopniu niepełnosprawności, będą okazywać się legitymacją osoby niepełnosprawnej,nie pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że dotyczą znacznego stopnia niepełnosprawności,należy prosić o okazanie dokumentu źródłowego tj. orzeczenia. Należy też zwrócić uwagę na termin ważności legitymacji.

 

Najczęściej zadawane pytania:

  1. Czy mając zlecenia wypisane na pieluchomajtki mogę odebrać tylko pieluchomajtki czy mogę w ramach zlecenia na 90 szt. odebrać różny asortyment?

Nie ma żadnych przeciwskazań co do wybrania różnego asortymentu środków pomocniczych w ramach limitu 90 szt. miesięcznie. Otrzymując zlecenia można wybrać produkty mieszane, np. 60 szt. pieluchomajtek i 30 szt. podkładów. Najlepiej jak lekarz wypisując zlecenie w miejscu określenia wyrobu medycznego wskaże: pieluchomajtki lub zamiennie.

  1. Nie jestem w stanie sam odebrać pieluchomajtek Seni, co mam zrobić?

Pacjent nie musi odbierać środków pomocniczych marki Seni osobiście. W imieniu pacjenta środki pomocnicze może odebrać inna osoba, która potwierdza odbiór środków refundowanych uzupełniają swoje imię i nazwisko, pesel oraz podpisując się na zleceniu.

  1. Nie stać mnie na odebranie środków pomocniczych od razu na trzy miesiące, czy mogę realizować zlecenie „na raty”?

Jeśli odebranie zlecenia jednorazowo na trzy miesiące może być problematyczne, pacjent ma prawo zrealizować zlecenie w okresach nie krótszych niż 1 miesiąc, jednakże należy pamiętać, iż jednorazowo można zrealizować zlecenie na max. 6 miesięcy.

Refundacja regulowana jest odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Zdrowia. Poznaj zasady refundacji produktów Seni na stronie projektu Damy radę Fundacji Razem Zmieniamy Świat.

przejdź do sklepu

Oficjalny sklep marki Seni

przejdź do sklepu
przejdź do sklepu

Projekt fundacji TZMO
Razem Zmieniamy Świat

dowiedz się więcej

Korzystamy z danych lub plików cookies w Twojej przeglądarce, w celu personalizacji i poprawy wygody korzystania z naszej strony, analizy aktywności na stronie co pomaga wspierać nasze działania marketingowe i sprzedażowe, wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o informacje na temat Twoich zainteresowań (obejmujące Twoją aktywność na naszej stronie lub w innych witrynach) oraz Twojej lokalizacji. Kliknij "Wyrażam zgodę i przechodzę do strony", żeby zaakceptować politykę wykorzystywania wszystkich plików cookies i podobnych technologii zgodnie z ustawieniami opisanymi w Polityce plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony. Jeśli nie chcesz akceptować polityki wykorzystywania wszystkich plików cookies i wolisz zmienić swoje preferencje w tym zakresie, kliknij POLITYKA COOKIES w celu zmiany ustawień dot. plików cookies.

Wyrażam zgodę polityka cookies